ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
LHGMA-R 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)
FIFMIX 20/08/2561 04/09/2561
LHGMA-D 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FIF 20/08/2561 04/09/2561
LHGMA-A 
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท (ชนิดสะสมมูลค่า)
FIF 20/08/2561 04/09/2561
SCBFF1YJ2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ2
FIFFIX 07/08/2561 10/08/2561
SCBFF6MJ1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MJ1
FIFFIX 07/08/2561 10/08/2561
SCBFF1YJ1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ1?
FIFFIX 01/08/2561 06/08/2561
SCBFF6MI9
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI9
FIFFIX 01/08/2561 06/08/2561
SCBFF1YI9
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI9
FIFFIX 24/07/2561 31/07/2561
SCBFF6MI8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI8
FIFFIX 24/07/2561 31/07/2561
CIMB-PRINCIPAL iPROPPLUS
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์
PRO 18/07/2561 26/07/2561
SCBFF1YI8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI8
RMFFIX 17/07/2561 23/07/2561
SCBFI6MB7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB7
FIF 17/07/2561 23/07/2561
LHGEQ -R
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
FIF 16/07/2561 24/07/2561
LHGEQ -D
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FIF 16/07/2561 24/07/2561
LHGEQ -A
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)
FIF 16/07/2561 24/07/2561
  Total Records : 323
12345...6