ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
SCBFF1YI4 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI4
FIFFIX 19/06/2561 25/06/2561
SCBFI6MB4 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB4
FIFFIX 19/06/2561 25/06/2561
T-FixFIF1Y21
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y21
FIXBFT 12/06/2561 18/06/2561
SCBFF1YI3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI3
FIFFIX 12/06/2561 18/06/2561
SCBFF6MI5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI5
FIFFIX 12/06/2561 18/06/2561
SCBFF1YI2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI2
FIFFIX 05/06/2561 11/06/2561
SCBFI6MB3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB3
FIFFIX 05/06/2561 11/06/2561
SCBFF1YI1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YI1
FIFFIX 30/05/2561 04/06/2561
SCBFF6MI4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI4
FIFFIX 30/05/2561 04/06/2561
KT-WTAI-A
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์
EQF 23/05/2561 28/05/2561
SCBFIXED
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้
FIF 22/05/2561 28/05/2561
SCBCHEQ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้
FIF 22/05/2561 28/05/2561
KFGOOD
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์
MIX 25/05/2561 06/06/2561
SCBFF1YH8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH8
FIFFIX 15/05/2561 21/05/2561
SCBFF6MI3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MI3
FIFFIX 15/05/2561 21/05/2561
  Total Records : 307
12345...6